В чому заключається суть експедиційного методу збору медико-статистичної інформації ?

При вивченні рівня фізичного розвитку дітей віком від 1-го до 18 років двох статей, було зареєстровано 10% дітей з відхиленнями маси тіла і 20% - з відхиленнями росту. Вкажіть, які облікові ознаки взяті при даному дослідженні є атрибутивними.

1. Стать

2. Вік

3. Зріст

4. Маса

Головному лікарю міської поліклініки потрібно проаналізувати рівні загальної захворюваності жителів підпорядкованої дільниці на основі даних за звертаннями в амбулаторно-поліклінічні заклади. Який це вид та метод дослідження?

1. Суцільне поточне

2. Вибіркове поточне

3. Вибіркове одномоментне

4. Суцільне одномоментне

В регіоні Д. відмічається зростання летальності від інфаркту міокарда. Ситуація вимагає оцінки ефективності надання медичної допомоги цим хворим. Визначте одиницю спостереження.

1. Випадок госпіталізації у кардіологічний стаціонар з приводу інфаркту міокарда

2. Кардіологічний диспансер

3. Своєчасність звертання за медичною допомогою в В чому заключається суть експедиційного методу збору медико-статистичної інформації ? кардіологічний стаціонар

4. Укомплектованість лікарями-кардіологами

В чому заключається суть експедиційного методу збору медико-статистичної інформації ?

1. Дослідник опитує хворого і з його слів самостійно заповнює карту дослідження

2. Особа, яка обстежується, заповнює карту самостійно

3. Дослідник розсилає карти для обстеження з відповідними вказівками до їх заповнення

4. Жодна з відповідей не є вірною

Для оцінки якості стаціонарної допомоги населенню, завідуючий терапевтичним відділенням провів аналіз обліково-звітної документації. Що з даних документів є програмою збору матеріалу?

1. Облікові документи

2. Звітні документи

3. Оперативні документи

4. Всі варіанти вірні

9.Програма статистичної розробки (зведення) являє собою:

1. Розробні таблиці (макети)

2. Перелік похідних величин

3. Перелік кодів згідно групування

4. Перелік ознак, що підлягають обліку

10.Методи статистичного дослідження за часом:

1. Поточні, одномоментні

2. Суцільні, несуцільні

3. Вибіркові

4. Гніздові

11.Об’єктом спостереження В чому заключається суть експедиційного методу збору медико-статистичної інформації ? може бути:

1. Сукупність осіб чи явищ

2. Окрема особа

3. Окреме явище

4. Окремий метод дослідження


documentaiwvdph.html
documentaiwvkzp.html
documentaiwvsjx.html
documentaiwvzuf.html
documentaiwwhen.html
Документ В чому заключається суть експедиційного методу збору медико-статистичної інформації ?